2007/07/08

ההשחזה האירית של האורח מניוזילנדהשחזה לפי שיטת "גרהם פרידל". מניוזילנד.
בהשתלמות שהיתה השבוע לקומץ חרטים עם האמן מניזילנד
משכה את תשומת ליבי העובדה שגרהם משתמש
רק במפסלת אחת בלבד"בול גאוז'" בגודל 6, 10, ו 12 מ"מ.
הרעיון הוא בהשחזה האחורית שלו שהיא ארוכה במיוחד.

אין תגובות: